Çevre Politikamız

Firmamız vizyonu doğrultusunda ISO 14001:2015 standardı gereği çevre politikamız;

  •  Çevre kirlenmesine etki eden şirket içi ve dışı etkenleri en aza indirerek çevrenin korunmasını sağlamak,
  •  Kaynakları etkin ve akılcı bir şekilde kullanmak,
  •  Geri dönüşüm teknolojisi uygulamak,
  •  Şirket içinde ve dışında çevre ile ilgili eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri organize etmek, bu tür faaliyetlere destek vermek,
  •  Sürekli iyileştirme ve gelişmeyi sağlamak,
  •  Mevcut yasalardan doğan yükümlülüklerini yerine getirmek,
  •  Uygunluk yükümlülüklerini yerine getirmek,
  •  Çevre performansının arttırılması için çevre yönetim sistemini sürekli iyileştirmek,
  •  Bütün faaliyet sahalarında çevre bilincini sistematik ve düzenli bir şekilde sağlamak üzere çevre yönetim sistemini benimsemek ve gereklerini yerine getirmek, için gereklilikleri yerine getirmeyi çevre politikamız olarak taahhüt ederiz.